ЦАНХИЙН ЗҮҮН УУРХАЙ

Тавантолгой ордын Цанхийн зүүн уурхайд 2010 оны 8 дугаар сард хөрс хуулалтын ажлыг эхлүүлэн, уурхайн олборлогчоор "TTJVCO"ХХК ажиллаж байна. Цанхийн Зүүн уурхай эксковатор, автосамосвалын хослол бүхий, гадаад овоолготой ашиглалтын системээр батлагдсан техник эдийн засгийн үндэслэл, уулын ажлын төлөвлөгөөний дагуу олборлолтын ажлыг гүйцэтгэж байна. Тус уурхайн олборлосон нүүрсийг жил жилийн төлөвлөгөөт гүйцэтгэлээр харуулав. 

ЦАНХИЙН ЗҮҮН УУРХАЙ


ЦАНХИЙН БАРУУН УУРХАЙ

Тавантолгой ордын Цанхийн баруун уурхайд олборлолтын үйл ажиллагааг 2013 оны 2 дугаар сард эхлүүлсэн бөгөөд "Монгол Уурхайчид" Түншлэл гэрээт олборлогчоор ажиллаж байна. Олборлолтын хувьд: