Компанийн ажилтны ажил дүгнэх, шагнал урамшуулал олгох журам

Компанийн ажилтны ажил дүгнэх, шагнал урамшуулал олгох журам

Компанийн ажилтны ажил дүгнэх, шагнал урамшуулал олгох журам...

Цааш унших »
Бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах журам

Бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах журам

Бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах журам...

Цааш унших »
Ажилтанд тусламж, тэтгэмж, нөхөн төлбөр, дэмжлэг олгох журам

Ажилтанд тусламж, тэтгэмж, нөхөн төлбөр, дэмжлэг олгох журам

Ажилтанд тусламж, тэтгэмж, нөхөн төлбөр, дэмжлэг олгох журам...

Цааш унших »
Компанийн сургалтын журам

Компанийн сургалтын журам

Компанийн сургалтын журам...

Цааш унших »
Гэрээний журам

Гэрээний журам

Гэрээний журам...

Цааш унших »
Мэдээллийн технологийн аюулгүй байдлыг хангах журам

Мэдээллийн технологийн аюулгүй байдлыг хангах журам

Мэдээллийн технологийн аюулгүй байдлыг хангах журам...

Цааш унших »
Олон нийтийн зөвлөлийн ажиллах журам

Олон нийтийн зөвлөлийн ажиллах журам

Олон нийтийн зөвлөлийн ажиллах журам...

Цааш унших »
Ажилтны ёс зүй, ашиг сонирхлын дүрэм

Ажилтны ёс зүй, ашиг сонирхлын дүрэм

Ажилтны ёс зүй, ашиг сонирхлын дүрэм...

Цааш унших »
Ажилтан сонгон шалгаруулах журам

Ажилтан сонгон шалгаруулах журам

Ажилтан сонгон шалгаруулах журам...

Цааш унших »
Хүний нөөцийн бодлогын баримт бичиг

Хүний нөөцийн бодлогын баримт бичиг

Хүний нөөцийн бодлогын баримт бичиг...

Цааш унших »